Jagttabel 2017/2018 Se alle jagttider for pattedyr og fugle

Jagttider for pattedyr

I Danmark er der omkring 50 forskellige arter af pattedyr. En lang række af disse pattedyr må ikke jages, men for en række dyr er der fastlagte jagttider. Pattedyr der ikke er fastsat jagttid for er fredede hele året rundt. Herunder finder du en oversigt over jagttiderne på pattedyr, udenfor jagttiderne er disse pattedyr fredede.

Navn Startdato Slutdato
Kronhjort større end spidshjort16-10-201731-12-2017
Kronspidshjort01-09-201731-01-2018
Kronhind01-10-201731-01-2018
Kronkalv01-09-201729-02-2018
Dåhjort01-09-201731-01-2018
Då og kalv01-10-201731-01-2018
Sikahjort01-09-201731-01-2018
Sikahind og kalv01-10-201731-01-2018
Råbuk16-05-2017
01-10-2017
15-07-2017
31-01-2018
Rå og lam01-10-201731-01-2018
Muflonvædder01-09-201731-01-2018
Muflonfår og lam01-10-201731-01-2018
Vildsvin orne01-09-201731-01-2018
Vildsvin so og grise01-10-201731-01-2018
Ræv01-09-201731-01-2018
Husmår01-09-201731-01-2018
Hare01-10-201715-12-2017
Vildkanin01-09-201731-01-2018

Jagttider for fugle

Der findes ca. 300 forskellige fuglearter i Danmark, hvoraf langt størstedelen af dem er fredede. Herunder finder du en jagttabel over fugle, hvorpå der er fastsat jagttider. Fuglearter uden fastsat jagttid er fredede året rundt, ligesom fuglene med jagttider er dét udenfor jagtiderne.

Navn Startdato Slutdato
Gråand01-09-201731-12-2017
Atlingand01-09-201731-12-2017
Krikand01-09-201731-12-2017
Spidsand01-09-201731-12-2017
Pibeand01-09-201731-12-2017
Skeand01-09-201731-12-2017
Knarand01-09-201731-12-2017
Ovenstående andefugle på fisketeritoriet01-01-201831-01-2018
Grågås01-09-201731-01-2018
Blisgås01-09-201731-01-2018
Kortnæbbet gås01-09-201731-01-2018
Canadagås01-09-201731-01-2018
Sædgås01-09-201730-11-2017
Taffeland01-10-201731-01-2018
Troldand01-10-201731-01-2018
Bjergand01-10-201731-01-2018
Hvinand01-10-201731-01-2018
Havlit01-10-201731-01-2018
Ederfugl han01-10-201731-01-2018
Sortand01-10-201731-01-2018
Fløjlsand01-10-201731-01-2018
Agerhøne16-09-201715-10-2017
Fasanhøne01-10-201731-12-2017
Fasanhane01-10-201731-01-2018
Blishøne01-09-201731-01-2018
Dobbeltbekkasin01-09-201731-12-2017
Skovsneppe01-10-201731-01-2018
Ringdue01-11-201731-01-2017
Tyrkerdue01-11-201731-12-2017
Husskade01-09-201731-01-2018
Gråkrage01-09-201731-01-2018
Sortkrage01-09-201731-01-2018

Jagttider for invasive arter

En invasiv art er en art, som har spredt sig kunstigt til et nyt område, hvor den skader de oprindelige arter. Denne spredning er ofte sket ved menneskets hjælp over større afstande. For de invasive arter gælder ligeledes, at de er fredede udenfor nedenstående jagttider.

Navn Startdato Slutdato
Nilgås01-09-201731-01-2018
Bisamrotte01-09-201731-01-2018
Sumpbæver01-09-201731-01-2018
Vaskebjørn01-09-201731-01-2018
Mårhund01-09-201731-01-2018
Mink01-09-201731-01-2018

Generelt om jagttider i Danmark

Det kræver et jagttegn for at jage i Danmark. Dette jagttegn skal fornyes en gang årligt. Læs mere herom på www.svana.dk. Jagt må kun finde sted mellem solopgang og solnedgang. Ænder og gæs må dog jages fra 1,5 time før solopgang til 1,5 time efter solnedgang.

Jagttider fastsættes således, at dyrene kan få lov til at yngle i fred i yngletiden, hvor de har æg og unger. I tilfælde af at jagtstatistikken viser en stor nedgang i bestanden af en given art, kan jagttiden indskrænkes eller helt bortfalde.

Lokale jagttider

Der gælder en række lokale jagttider, som i visse tilfælde indskærper de ovenstående jagttider, det er derfor meget vigtigt at du sætter dig ind i de lokale jagtider på vores beskrivelser af danske lokale jagtider fordelt på regioner.