Jagttabel 2017/2018 Se alle jagttider for pattedyr og fugle

Lokale jagttider for Region Syddanmark

Her finder du de aktuelle lokale jagttider for Region Syddanmark. I region Syddanmark er der en lang række lokale jagttider specificeret for lokale omkråder. Når du går på jagt i syddanmark er det derfor vigtigt, at du holder dig opdateret omkring de lokale jagttider. På jagttabel.dk finder du altid de aktuelle lokale jagttider. I syddanmark er der blandt andet lokale jagttider for øerne Langeland, Tåsinge, Lyø, Strynø, Ærø, Als, Mandø og Rømø. Der er også lokale jagttider for kommunerne: Haderslev, Esbjerg og Tønder kommune. Den komplette lidt over lokale jagttider finder du i nedenstående jagttabel.

Navn Startdato Slutdato
SædgåsIngen jagttid
Nord for motorvej E20, syd for motortrafikvej 28 mellem Bredsten og Vejle, syd og vest for hovedvej 176 mellem Bredsten og Give, syd og vest for motorvej 18 mellem Give og Herning, syd for hovedvej 15 mellem Herning og Videbæk, syd og øst for hovedvej 467 mellem Videbæk og Skjern samt syd for Skjern Å mellem Skjern og Ringkøbing Fjord
Kronhjort større end spidshjort01-09-2017
16-10-2017
15-09-2017
15-12-2017
Kronkalv01-09-201731-01-2018
Syd for motorvej E20
Kronhjort større end spidshjort01-09-2017
16-10-2017
15-09-2017
31-12-2017
Kronkalv01-09-201731-01-2018
Kolding Kommune, den del der ligger øst for rute 170 mellem Vejle og Kolding og nord for Kolding Fjord, Fredericia Kommune og Vejle Kommune, den del der ligger øst for rute 170 mellem Vejle og Kolding og syd for Vejle Fjord
Dåkalv01-10-2017
24-01-2018
07-10-2017
31-01-2018
Då og dåhjortIngen jagttid
Esbjerg Kommune
DåvildtIngen jagttid
Åbenrå Kommune, den del, der ligger øst for motorvej E45
Då, dåkalv og dåspidshjort01-11-201731-12-2017
Øvrige dåhjorte01-12-201731-12-2017
Haderslev Kommune
Dåkalv01-11-201731-12-2017
Då, dåhjortIngen jagttid
Kolding Kommune, den del, der ligger vest for motorvej E45 og syd for E20
Då, dåkalv og dåspidshjort01-11-201731-12-2017
Dåhjorte større end spidshjortIngen jagttid
Kolding Kommune, den del der ligger øst for motorvejen og syd for Kolding by samt Kolding By
Dåkalv01-11-201715-11-2017
Då og dåhjortIngen jagttid
Vejen Kommune, den del der ligger syd for motorvej E20
Dåkalv01-11-201731-12-2017
Då og dåhjortIngen jagttid
Sønderborg Kommune med undtagelse af øen Als og Kegnæs
DåvildtIngen jagttid
Tønder Kommune
DåvildtIngen jagttid
Øen Langeland
Dåhjort01-12-201731-12-2017
Då og dåkalv01-11-201731-01-2018
Øen Tåsinge
Dåhjort01-01-201831-01-2018
Øen Lyø
Råvildt01-10-201715-10-2017
Øen Strynø
HareIngen jagttid
Fasanhøne1. og 2. lørdag i november
Fasanhane1. og 2. lørdag i oktober
1. og 2. lørdag i november
Alle lørdage i december
Øen Ærø
Dåspidshjort og dåkalv01-01-201831-01-2018
Då, dåhjort større end spidshjortIngen jagttid
Råbuk16-06-2017
01-11-2017
15-07-2017
30-11-2017
Rå og lam01-11-201730-11-2017
Nordfyns Kommune samt den del af fiskeriterritoriet, der indgår i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 76, Nordfyn
BlisgåsIngen jagttid
Øen Als
Råbuk16-05-2017
01-11-2017
15-07-2017
31-12-2017
Rå og lam01-11-201731-12-2017
Hare01-11-201715-12-2017
Fasanhøne01-11-201731-12-2017
Fasanhane01-11-201731-12-2017
Skovsneppe01-11-201731-12-2017
Då, dåkalv og dåspidshjort01-11-201731-12-2017
Øvrige dåhjorte01-12-201731-12-2017
Halvøen Kegnæs
Som for øen Als, dog for råvildtIngen jagttid
Øen Fanø
Kronvildt2. lørdag og søndag i december og 2. lørdag og søndag i januar
Øen Rømø
KronvildtIngen jagttid
Øen Mandø
RåvildtIngen jagttid
AgerhøneIngen jagttid

Lokale jagttider

Se lokale jagttider for de andre danske regioner. Husk altid at være opdateret omkring de gældende lokale jagttider inden du går på jagt. På jagttabel.dk finder du altid de aktuelle lokale jagttider for din region. Klik videre til den region du ønsker at jage i.